Fonden til støtte for danske soldater i internationale militære missioner

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V - CVR 31957400

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul (www.soldaterlegatet.dk), sociale medier (Facebook) og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.36723) og kontooverførsel (Reg.3001 Konto 10600863)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for uddeling af legater.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04296