Fonden til fremme af antroposofisk kulturel virksomhed

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Bredesvinget 25, 2830 Virum - CVR 25813685

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fondentilfremme.dk), online indsamlingsplatform og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.8401 Konto 1021106)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fondens generelle formål:
”Fondens formål er at yde tilskud til konkrete projekter og koordinerende virksomhed, der sigter mod at virkeliggøre Rudolf Steiners impulser til fornyelse og belivelse af samfunds- og kulturlivet. Der kan eksempelvis ydes tilskud til projekter, der vedrører forskning, uddannelse, oplysningsvirksomhed, bogudgivelser o.l. der som mål har udvikling indenfor samfonds- og kulturlivet, eksempelvis:
Kunstneriske uddannelser og arrangementer, støtte kan også ydes i form af studielegater, biodynamisk jordbrug, Rudolf Steiner-pædagogik, helsepædagogisk arbejde, antroposofisk medicin og lægekunst.
Endvidere kan der ydes tilskud til anskaffelse og indretning af fast ejendom eller lejede lokaler, der tjener virksomhed, der falder ind under fondens formål.
Fondens grundkapital ved stiftelsen, og hvad der senere måtte tillægges denne, anbringes i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag m.v.", dog fortrinsvis mod tinglyst pant i ejendomme, der tjener ovennævnte kvalificerede formål.”

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04302