Fonden Skandinavisk Børnemission

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Søvangsvej 53, 2650 Hvidovre

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.childrensmission.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fondens formål, som er på kristent grundlag, at drive hjælpevirksomhed blandt nødlidende børn, unge og familier. Fortrinsvis i Ulande og Østeuropa samt virke for evangeliets udbredelse i disse lande. Herunder eksempelvis at medvirke til bygning og drift af børnebyer, børnehjem, klinikker og skoler med videre.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00472