Samvirkende Menighedsplejer

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Valby Tingsted 7, 2500 Valby

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.menighedsplejer.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion,

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for fondens vedtægtsbestemte formål som er inden for rammerne af almennyttigt humanitært arbejde og på Den Danske evangelisk-lutherske Folkekirkes grundlag at virke for menighedsplejen i Danmark.

Formålet kan realiseres ved:

  • at hjælpe lokale menighedsplejer med løsning af aktuelle diakonale opgaver
  • at inspirere frivillige fra menighederne til et diakonalt arbejdsfællesskab
  • at bistå ved etablering af nye menighedsplejer
  • at fremme samarbejdet imellem menighedsplejerne, herunder samarbejdsrelationer mellem Folkekirkens menighedsplejer og menighedsplejer eller lignende inden for andre godkendte og anerkendte kristne trossamfund i Danmark
  • at give information, rådgivning og undervisning om diakonalt arbejde
  • at forestå særlige diakonale projekter
  • at deltage i den offentlige debat
  • at indsamle gaver og bidrag til støtte for menighedsplejen

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00535