Fonden projekt UDENFOR

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Ravnsborggade 2, 2200 København N

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.udenfor.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter) og SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes jf. Fonden projekt UDENFORs vedtægter § 2 – til støtte til både det direkte arbejde med de absolut udstødte og til oplysning om udstødelse.projekt UDENFORs arbejde består af to dele: Opsøgende gadeplansarbejde og formidling af viden om udstødende faktorer i samfundet for at mindske selvsamme faktorer.
Eksempler på indsamlinger, projekt UDENFOR har gennemført:
1. Soveposeindsamling: Midlerne anvendes til indkøb af soveposer i vintermånederne, som gadeplansmedarbejdere deler ud på gaden.
2. Den Mobile Café: Vores udkørende madtilbud. Midlerne anvendes til alt fra mad, til en ny bil at køre maden ud med.
3. Julegaver: Midlerne anvendes til de ønsker, vores brugere har. Det kan være alt fra vandafvisende vanter til en dansk/tysk ordbog.
4. Vores generelle arbejde: Midler går til projekt UDENFORs arbejde med at forbedre vilkårene for hjemløse gadesovere i Købehavn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00406