Fonden Morgencafé for Hjemløse

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Theklavej 48, 2400 København NV - CVR 35957847

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.morgencafeen.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.21902) og kontooverførsel (Reg.5323 Konto 0248212)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Morgencafé for Hjemløse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03950