Fonden Mødrehjælpen

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Abel Cathrines gade 13, 1654 København V

www.moedrehjaelpen.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser, SMS-donation, via Facebook og andre sociale medier, online indsamlingsportaler, webshop, netbank, indbetalingskort, betaling over mobiltelefon, direct mail, indstik i blade, samarbejde med virksomheder, radio & TV, omtale i medier, annoncer i trykte og digitale medier, i samarbejde med frivillige samt på Mødrehjælpens hjemmeside(www.moedrehjaelpen.dk) .

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til Mødrehjælpens generelle rådgivningsarbejde, enkeltstående projekter, programindsatsen engodstart.dk, samt til uddeling af julehjælp og feriehjælp til målgruppen – udsatte børnefamilier og gravide.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00391