Fonden Mindsteps Videncenter

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Hørkær 22, 2730 Herlev

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul, og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for driften af Fonden Mindsteps Videncenter og fondens formål, som er at oparbejde et videnscenter for træning af børn og unge med hjerneskade, hvad enten hjerneskaden er medfødt eller senere erhvervet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00537