FONDEN MAGION

25-04-2022

Kontaktoplysninger

Tinghusgade 15, 7200 Grindsted - CVR 32643086

Indsamlingsperiode

Fra den 26. april 2021 til den 25. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.magion.dk), online indsamlingsplatform (www.gaveindsamling.dk), sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.733609) og kontooverførsel (Reg.8419 Konto 4410001557)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af et Motorik- og Kampsportscenter i samarbejde med foreningslivet i Grindsted.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, vil projektet blive skaleret i samarbejde med foreningslivet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04060