Fonden GRO Kvindekrisecenter

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Appenæshoved 2, 4700 Næstved - CVR 41365498

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.fonden-gro.dk) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 277007) og kontooverførsel (Reg. 8411 Konto 1160680)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for deres indsats med krise- og voldsramte kvinder og børn, som børn på deres krisecentre. Midlerne går blandt andet til aktiviteter i og uden for huset, hjælp til at afholde børnefødselsdage for børn på krisecenteret, udflugter med kvinder og børnene til eksempelvis svømmehal, legelang, biograf, tivoli, cirkus eller på museum. Derudover skal midlerne anvendes til madaftner for tidligere og nuværende beboerne, temaaftner for tidligere og nuværende beboer, samt starthjælp til de kvinder og børn, der skal etablere et nyt hjem.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04431