FONDEN FRISTADEN CHRISTIANIA

14-09-2022

Kontaktoplysninger

Skindergade 23, 1159 København K - CVR 34203083

Indsamlingsperiode

Fra den 15. september 2021 til den 14. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.christianiafolkeaktie.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.335902) og kontooverførsel (Reg.5301 Konto 53010277073)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til betaling af realkreditlån ifm. fondens køb af Christiania. Fonden Fristaden Christiania har købt og lejet Christiania af staten. Købet er delvist finansieret af indsamlede midler og delvist af real-kreditlån med statsgaranti.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03827