Fonden For Socialt Ansvar

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Bygmestervej 10, 2400 København NV

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, merchandise og SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for drift af alle Fonden for Socialt Ansvars aktiviteter, herunder Natteravnene, Bydelsmødrene, Baba, FamilieIværksætterne, LifeMap m.fl

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1

J.nr. 20-72-00410