Fonden DODEKALITTEN

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Skolegade 24, 4800 Nykøbing F - CVR 33806485

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dodekalitten.dk) og ved kunstværket DODEKALITTEN.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.30944).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at understøtte driften af projektet DODEKALITTEN.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04419.