Fonden Det Tredie Testamente / The Third Testament Foundation

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Vestre Gade 6, 2605 Brøndby - CVR 29146721

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dettredietestamente.info) og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 227366) og kontooverførsel (Reg. 3572 Konto 3572030989)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at trykke de gratistidsskrifter, som heller ikke har reklameindtægter, og ved at oplyse og informere og undervise om Det Tredie Testamente.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04462