Fonden Det Nytter

23-09-2022

Kontaktoplysninger

Nørremøllevej 98, 8800 Viborg - CVR 40955089

Indsamlingsperiode

Fra den 24. september 2021 til den 23. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.520613) og kontooverførsel (Reg.8214 Konto 4192091263)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitær hjælp til Fonden Det Nytters projekter i Uganda, Kenya og Burkina Faso.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03966