Fonden Danwatch

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Nørregade 18, 1165 København K

www.danwatch.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.danwatch.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter o. lig.) og nyhedsbreve og anden kommunikation til medlemmer, arrangementer, foredrag og årsmøder samt crowdfunding. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for drift og administration, samt projekter. Midler går til at støtte Danwatchs journalistiske arbejde, hvorigennem vi belyser og dokumentere strukturelle problemstillinger vedrørende virksomheder, investorers og staters aktiviteter i henhold til internationale konventioner, national lov og CSR. Vores journalistiske fokus er at undersøge problemstillinger, der berører os alle, for på den måde at være et vindue til den globale virkelighed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1

J.nr. 20-72-00417