FONDEN CHRISTIANIAS INDKØBSCENTRAL

14-01-2022

Kontaktoplysninger

Bådsmandsstræde 41, 1407 København K - CVR 33594003

Indsamlingsperiode

Fra den 15. januar 2021 til den 14. januar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 808461) og kontooverførsel (Reg. 2016 Konto 0306531751)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for ombygning, renovering samt nyt inventar til butik Christianias indkøbscentral

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03181