Fonden WeShelter

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Gammel Køge Landevej 137A, 2500 Valby

www.weshelter.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.weshelter.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, instagram, LinkedIn), postomdeling, SMS og TV, samt via magasinet ”Hjemløs” og partnerskaber med DFDS og DGI-byen. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for aktiviteter, interessevaretagelse samt informationsarbejde for og om hjemløse og socialt udsatte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1

J.nr. 20-72-00408