Folkekirkens Nødhjælp

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Nørregade 15, 1165 København K

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.noedhjaelp.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, LinkedIn), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for Folkekirkens Nødhjælp katastrofearbejde og nødhjælp. Herunder at støtte verdens fattigste i deres kamp for et værdigt liv og hjælp til mennesker i nød. Akut nødhjælp i katastroferamte områder og langsigtet udviklingshjælp i fattige egne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00428