Folkedans for Fremtiden

30-06-2022

Kontaktoplysninger

Kildeskåret 7, 4050 Skibby - CVR  42249998

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2021 til den 30. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.folkedansforfremtiden.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.700583) og kontooverførsel (Reg.5365 Konto 0000246791)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at gøre de danske folkedanse lettere tilgængelige for den danske befolkning. Dansene filmes og lægges på hjemmeside og information udsendes via digitale medier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03630