FOAMmedic ApS

31-12-2022

Kontaktoplysninger

George Marshalls Vej 27, st. tv., 2450 København SV - CVR 39850974.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.10er.dk/foammedic).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg. 8090, konto 4089408).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og produktion af blog og podcast. FOAMmedic leverer gratis uddannelse til akutpersonale i sundhedsvæsnet og via blog og podcast gør den nyeste viden tilgængelig.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til daglig drift. Hosting, produktions udgifter, produktionsudstyr, revisor.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til hosting af websiden og podcast hosting.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til revisor udgifter og evt. ny lydstudie indretning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04834