FitforKids

19-03-2022

Kontaktoplysninger

Bygmestervej 10, 2400 København NV - CVR 33539266

Indsamlingsperiode

Fra den 20. marts 2021 til den 19. marts 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fitforkids.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 400491, 82437) og kontooverførsel (Reg. 5325 Konto 0250354)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde med vægttabs- og sundhedsprogram til socialt udsatte børn mellem 7-15 år og deres familier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03400