Fiq-child-aid.org

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Pelargonievej 5, st. th.2000 Frederiksberg - CVR 35366784

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 111175 og 500019) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 12643888 og Reg. 9570 Konto 11564763)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for trængende børn og enlige forældre samt udstødte og hjemløse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04445