Femme Future

13-06-2022

Kontaktoplysninger

Hvidtjørnevej 14, 6000 Kolding - CVR 40303545

Indsamlingsperiode

Fra den 14. juni 2021 til den 13. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.femmefuture.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.848455) og kontooverførsel (Reg. 8401 Konto 1154139)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for nødhjælpsarbejde i katastroferamte og udsatte lande. Blandt andet Vandbrønde, huse, akutte madkasser, ambulancer, afsendelse af containere med tøj, handicap/hospitalsudstyr, medicin og tæpper. Samt til projekter der skal hjælpe kvinder i krise og kriseramte områder til økonomisk selvstændighed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03683