Feminenza Danmark

30-06-2022

Kontaktoplysninger

Kronprinsessegade 42, 1., 1306 København K - CVR 35291520.

Indsamlingsperiode

Fra den 30. april 2022 til den 30. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.3409 konto 12598858).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for 'Løb for fremtiden!' Traumahealing and Community Resiliense Development projekt i Paamiut i samarbejde med Sermersooq Kommune.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til oversættelse og udarbejdelse af undervisningsmateriale på grønlandsk, samt andre tiltag for at øge mulighederne for at projektet i Paamiut kan realiseres.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til at støtte Feminenza's arbejde med udsatte grupper i Danmark og/eller udlandet.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at støtte Feminenza's arbejde med udsatte grupper i Danmark og/eller udlandet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04930