FC NORDSJÆLLAND A/S

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Farum Park 2, 3520 Farum - CVR 24257703.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (fcn.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 76764) og kontooverførsel (Reg. 5317 konto 240080).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk støtte til Børnehuset SIV og Nordsjællands Hospital Børne og Ungeafdeling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05210