F.C. København Fan Club

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Øster Allé 50, st., 2100 København Ø - CVR 32759327

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fckfc.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 27111016, 80005) og kontooverførsel (Reg. 5291 konto 144907).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for tifomaterialer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04946