FBF 2020

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Nygade 12, 6753 Agerbæk - CVR 41712341

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fbf.one), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.506898) og kontooverførsel (Reg.9119 Konto 0005366879)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Frihedsbevægelsens Fællesråds formål som er, at oplyse vores medborgere om det demokratiske og parlamentariske underskud i Danmark og EU, således som det har udviklet sig igennem de sidste 20 år, og i særdeleshed siden udbruddet af Covid-19.
De indsamlede midler skal finansiere alle aspekter af driften i form af udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden, udgivelse af videoer, et nyhedsmedie, kontorhold, herunder aflønning af personale og konsulenter, demonstrationer, arrangementer m.v., samt afholdelse af udgifter til udviklingen af vores formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04369