Fashion Revolution Denmark

09-06-2022

Kontaktoplysninger

Nørrebrogade 20, 2200 København N - CVR 39040484

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 31. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fashionevolution.org), online indsamlingsplatform, flyers og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.37208) og kontooverførsel (Reg. 8401 Konto 0001052978)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Fashion Revolution Denmarks arbejde og udvikling her i Danmark. Herunder arbejde for en bæredygtig mode industri samt kampagne for en systemisk reform af industrien med særligt fokus på behovet for gennemsigtighed og bæredygtighed i mode
leverandørkæderne.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til husleje.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til moderorganisation Fashion Revolution.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til udvikling af organisationen, herunder til løn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03648