Farum Kasernes Grønne Venner

01-11-2022

Kontaktoplysninger

Fanevænget 56, 3520 Farum - CVR 42684449

Indsamlingsperiode

Fra den 15. november 2021 til den 1. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.8117 Konto 1381681)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at dække omkostningerne for at gennemføre foreningens formål. Farum Kasernes Grønne Venner arbejder for bevarelse af Furesø kommunes naturområder og for truede dyrearter.
Furesø Kommune har den 8. november 2021 foretaget en afgørelse om byggetilladelse til en skole på et af disse naturområder på Regimentsvaj 16, 3520 Farum (sag 21 /17090).
Foreningen Farum Kasernes Grønne Venner ønsker at klage over byggetilladelsen for ikke at tage højde for artsbeskyttelse i det pågældende grønne område. Det samlede budget for udarbejdelse og indsendelse af klager til byggeklageenheden til Miljø- og Fødevareklagenævnet og til
Planklagenævnet samt efterbehandling, er estimeret til 31.000 kr. indsamlingen sigter mod at dække disse udgifter. Yderligere indtægter vil også blive brugt til at gennemføre foreningens formål.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, vil der klages til færre klageinstanser, da det sænker prisen.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Danmarks Naturfredningsforening ved foreningens opløsning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04265