Farstrup Vildtpleje

06-04-2022

Kontaktoplysninger

Vester Viderupkær 5, 9240 Nibe - CVR 33341318

Indsamlingsperiode

Fra den 7. april 2021 til den 6. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (Gofundme), sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.137676) og kontooverførsel (Reg.8461 konto 0004024861)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Farstrup Vildtplejes overlevelse. Herunder Foreningens opkøb af ejendommen, løn, drift, vedligeholdelse, udstyr i form af bure, varmekuvøser, udstyr til dyreambulance, renovering mm.
I tilfælde af, at Farstrup Vildtpleje lukker, skal midlerne doneres til andre dyreorganisationer. Enkelte donationer over 10.000kr gives tilbage til afsenderen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03620