Familiestøtten

14-11-2022

Kontaktoplysninger

Spindevænget 1, 4750 Lundby - CVR 35707131

Indsamlingsperiode

Fra den 15. november 2021 til den 14. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.familiestoetten.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 695296 og 210135) og kontooverførsel (Reg. 9077 Konto 1380608363)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen Familiestøttens og foreningen BROENs generelle arbejde samt til økonomisk udsatte børnefamilier i Danmark. Herunder til julehjælp i form af mad, gaver, gavekort til oplevelser.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04086