FAKTI

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Bispebjerg Bakke 6, st. 2400 København NV - CVR 26786215

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 28409225)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til kvinder der kommer i FAKTI.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til sociale aktiviteter i FAKTI samt print af bøger som ligger til grund for indsamlingen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03292