FairFishing

09-06-2022

Kontaktoplysninger

Bygmestervej 57, 2400 København NV - CVR 34912548

Indsamlingsperiode

Fra den 10. juni 2020 til den 9. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.fairfishing.org), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.43262) og kontooverførsel (Reg. 8401 Konto 0001050733)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for programmet Fresh Fish på Afrikas horn som indebærer lokale træninger og udviklingsprojekter i lokal samfundet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03672