Fagligt Fælles Forbund

31-10-2022

Kontaktoplysninger

Kampmannsgade 4, 1604 København V - CVR 31378028.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 31. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 157489) og kontooverførsel (reg, 5301, konto 53010278754).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til 3F’s søsterorganisationer og deres hovedorganisation i Ukraine i at fortsætte og øge deres humanitære indsats for sårbare internt fordrevne og krigsflygtninge samt sikre, at fagforeningsarbejde for medlemmernes rettigheder og vilkår fortsat kan udføres.
3F’s søsterorganisationer (p.t.) er: Bygningsarbejderne, metallurgiarbejderne, maritime transportarbejdere, landbrug- og fødevarearbejdere, energiarbejdere, atomare arbejdere og kommunale og private service arbejdere.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til genopbygning af fagbevægelsen i Ukraine via globale fagforbund.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04767