Fædres Vilkår

19-10-2022

Kontaktoplysninger

Hveensvej 2, 4. tv., 2300 København S - CVR 41335084

Indsamlingsperiode

Fra den 20. oktober 2021 til den 19. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13138710)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til principielle retssager, der kan gavne retten til familieliv i Danmark, formulering af nyt lovstof, der kan gavne retten til familieliv i Danmark, samt offentlig oplysning om
menneskerettigheder og familieliv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04009