Evangelisk Frikirke Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Borrevejlevej 26, 4000 Roskilde - CVR 66741710.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger via hjemmeside/donationsmodul (www.missionsforbundet.dk, www.helpromania.minisite.dk, www.fathershome.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for missionsarbejde i Grønland, Rumænien, Ghana, Thailand og Myanmar (Burma). Fællesarbejde og projekter i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00401.