Evangelisk Alliance I Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.evangeliskealliance.dk), online indsamlings-platform, sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Evangelisk Alliances arbejde i Danmark og internationalt med fokus på forfulgte kristne, mennesker i nød og forkyndelse af evangeliet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00353