EVANGELIEFORSAMLINGEN/ EVANGELIEKIRKENS BOGSALG

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg C - CVR 30573714

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.evangeliekirken.dk), sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.281881) og kontooverførsel (Reg.4180 Konto 3112006850)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for menighedens aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04308