Evangelieforsamlingen

21-12-2022

Kontaktoplysninger

Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg C - CVR-nr.: 30573714

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier, salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 281881) og kontooverførsel (reg.nr.: 4180 kontonr.: 3112006850).

Indsamlingsbøsser er opstillet ved Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg C 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for menighedens aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05675