Et Hjerte For Alle

31-01-2022

Kontaktoplysninger

Egeparken 96, 6230 Rødekro - CVR 31697360

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2021 til den 31. januar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 20812, 11744) og kontooverførsel (Reg. 7910 Konto 1409922 - Reg. 7910 konto 1506859 - Reg 7910 Konto 1227109)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for julehjælp i Aabenraa Kommune.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes eller der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne i stedet anvendes til samme formål efterfølgende år.
I tilfælde af, at foreningen bliver opløst skal midlerne tilgå det vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03320