EJENDOMSFONDEN MÆNDENES HJEM

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Lille Istedgade 2, 1706 København V - CVR 53252915

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.582477) og kontooverførsel (Reg.2879 Konto 6290887311)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Mændenes hjems vedtægtsbestemte formål:
”Fondens formål er i kristen ånd at tilbyde midlertidigt ophold til personer, der er hjemløse eller ikke kan tilvænne sig til almindeligt samfundsliv, samt at motivere beboerne for resocialisering.”

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04456