Ejendomsfonden Hvalsø

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Banestrøget 19, st., 2630 Taastrup - CVR 42381403

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.autismeboliger.dkog sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.3409 Konto 13346240)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af boliger og opholdssteder for mennesker med autisme spektrum forstyrrelser samt til haveanlæg og inventar.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til udvikling og etablering af nye botilbud rundt omkring i landet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04469