Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Gustav Møllersvej 7, 3730 Nexø

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31.december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ehlersdanlos.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for rådgivning og kurser samt oplysningsvirksomhed om Ehlers-Danlos syndrom.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00565