Dyreværnsforeningen Pindsvinehospitalet.dk

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Jægersvinget 15, 2820 Gentofte - CVR 41531606

Indsamlingsperiode

Fra den 18. august 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.pindsvinehospitalet.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 8113 konto 00031675232).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for tilskadekommende pindsvin og deres unger, herunder drift af plejestationen samt udbredning af viden og oplysning om pindsvinet, dets levevis og forhindring af skader på disse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05177