Dyreværnsforeningen Pindsvinehospitalet.dk

17-08-2022

Kontaktoplysninger

Jægersvinget 15, 2820 Gentofte - CVR 41531606

Indsamlingsperiode

Fra den 18. august 2021 til den 17. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.8113 Konto 00031675232)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for tilskadekommende pindsvin og deres unger, herunder til drift af plejestationen samt udbredning af viden og oplysning om pindsvinet, dets levevis og forhindring af skader på disse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04266