DYREVÆRNSFORENINGEN KATTENS VÆRN

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Sandager 11, 2605 Brøndby

www.kattens-vaern.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kattens-vaern.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens velgørende non-profit arbejde og formål: At hjælpe og rede de vilde og herreløse katte i Danmark gennem intenst inspektørarbejde, dyrelægearbejde, oplysnings-kampanger og internatarbejde. Til mærkning og registrering af de vilde og herreløse katte, genudsætningsarbejde samt neutralisering af de katte som foreningen hvert år hjælper og reder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00520