Dyrenes Velfærd

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Mosbjergvej 20, 6070 Christiansfeld - CVR 39052024.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (dyrenesvelfærd.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 87003) og kontooverførsel (Reg.9570 konto 12536119).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dyr i nød, dyrlægeregninger, foder, kørsel diverse artikler til dyr, samt kontor og drift. Midlerne vil ved nedlæggelse videregive til beslægtede forening.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05109