Dyrenes Frie Farm

14-08-2022

Kontaktoplysninger

Hesselagergårdsvej 7, 5874 Hesselager - CVR 36333936

Indsamlingsperiode

Fra den 15. august 2021 til den 14. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dyrenesfriefarm.dk), online indsamlingsplatform (Gofundme), sociale medier (Facebook, Instagram, YouTube), salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.20201)  og kontooverførsel (Reg.8401 Konto 1034240)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og administration af foreningen Dyrenes Frie Farm.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03828