DRIFTSFONDEN FJORD- OG BÆLTCENTRETI KERTEMINDE

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Margrethes Plads 1, 5300 Kerteminde - CVR 18539802

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for forskning. Herunder videnskabelig undersøgelse og granskning samt oplysning om natur og naturbeskyttelse af truede dyre- og plantearter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00603

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1